Menu
mega shadow

Fler nyheter

Bloggaren Anders Romelsjö gör gemensam sak med nazister

20-10-2016- 12:57

Nya Tider är rasisttidning, en nazisttidning, en antisemitisk tidning. Jan Myrdal samarbetar med sagda nazisttidning genom att skriva en artikel i den. Anders Romelsjö gör gemensam sak med nazisterna.

Svenssons blogg

Man är ju inte misslyckad för att man älskat många gånger

20-10-2016- 11:27

Min mamma har ju barn med två män och min pappa har barn med två kvinnor. Detta har resulterat i att jag har en helbror och två halvsyskon på vardera sida mamma och pappa.

Lady Dahmer

Finns det svenska värderingar?

20-10-2016- 09:31

För att kunna svara på den frågan måste vi först reda ut vad en värdering är. Envärderingär en grundläggande uppfattning om önskvärdheten hos ett visst tillstånd, tillvägagångssätt eller resultat.

Uvell

Jan Myrdal – nazist?

20-10-2016- 08:52

Jan Myrdal är mannen som fortfarande anser att det var riktigt att ge stöd till Pol Pot-regimen i Kambodja och rent allmänt total stelnat i uppfattningar som kanske i viss mån var relevanta i början på 1970-talet men även då naturligtvis helt fel.

Svenssons blogg

Sverige – ett land med rättssäkert rättsväsende

20-10-2016- 06:52

The World Justice Project (WJP) Rule of Law Index kartlägger länders rättsväsende utifrån rättssäkerheten. Det som mäts är bland annat konstitutionella regler som reglerar regeringars och andra beslutsfattande organs verksamhet, frånvaro av korruption, öppenhet hos regeringen och andra styrande organ, grundläggande mänskliga rättigheter, ordning och säkerhet, civilrätt, kriminalrätt och hur lagarna upprätthålls och dess upprätthållande regleras.

Svenssons blogg