2369: Konstens berättigande

Konstens nyttighet och berättigande är ett återkommande ämne.

Lars Vilks