2424: När de höga idealen möter motstånd

Lars Vilks