2433: Moraliskt revisionsbegär

Den ständigt återkommande frågan om hur klassiska verk skall hanteras.

Lars Vilks