2466: 1818 års värdegrund tagen till heder.

Lars Vilks