2479: Martyrfestival i Berlin

I Berlin (men redan i fjor i Köpenhamn) hettar det till när Nordwindfestivalen visar sitt Martyrmuseum.

Lars Vilks