2506: Konferens och angeläget

I morgon skall jag medverka i en konferens på Christiansborg i Köpenhamn, ”Om terrorns offer”.

Lars Vilks