Menu
mega shadow

alliansen

Nya förslag om stärkt skydd mot extremism och terrorism

Nya förslag om stärkt skydd mot extremism och terrorism

På Alliansens initiativ fattar riksdagen i dag beslut om att stärka Sveriges skydd mot extremism och terrorism. Beslutet innebär bland annat att vi säkerställer att verksamheter som riskerar att stödja radikalisering eller våldsbejakande extremism inte ska kunna få ekonomiska bidrag från varken stat eller kommun.Det innebär bland annat att verksamheter som riskerar att bidra till […]

Alliansen

Hur ska samhället möta den nya gängkriminaliteten?

Hur ska samhället möta den nya gängkriminaliteten?

Alliansen i justitieutskottet bjöd in till seminarium den 10 maj. Hur ska polisen, åklagarna och Kriminalvården rustas för att möta de utmaningar som den nya gängkriminaliteten medför och vilka verktyg behövs för att samhället ska klara av uppgiften att bekämpa den? Det var temat för det mycket välbesökta kunskapsseminarium som Allianspartiernas rättspolitiska talespersoner bjöd in […]

Alliansen

Nej till skollotteriet

Nej till skollotteriet

Svensk skola ska ge alla barn en bra start i livet. Det ska inte spela någon roll vem du är eller varifrån du kommer, men så är det inte i dag.

Alliansen

Fler nyheter

Bilismen är det stora miljöproblemet

27-06-2017- 02:51

Transportsektorn dvs främst bilismen inklusive godstransporter på vägarna står enligt SCB för 24% av växthusgasutsläppen i Sverige. Det är den enskilt största källan till växthusgaser.

Svenssons blogg

ETC vill bygga trähus

27-06-2017- 02:01

Johan Ehrenberg och ETC  har tillsammans med passivhusutvecklaren Hans Eek tagit fram förslag till trähus med hyreslägenheter som de ska bygga på olika håll i Sverige.

Svenssons blogg

Ingen dömd för juldagsmord

26-06-2017- 05:57

Två personer har däremot dömts för inblandning i mordet, men ingen av dem har dömts för att ha utfört själva mordet.

Svenssons blogg

Sommar i P1 – invandrare och kvinnor men inga arbetare

26-06-2017- 00:51

Sommar i P1 är ofta ett intressant program. Men det beror förstås främst på vem som är sommarvärd. Unga idrottsstjärnor, musiker och kändisar är ofta ganska ointressanta, de har helt enkelt levt för kort och för ensidigt för att de egentligen ska ha nåt intressant att berätta.

Svenssons blogg

2393: Ingen fara

25-06-2017- 23:16

2393: Ingen fara

Jan Guillou brukar fixa det mesta.

Lars Vilks