Menu
mega shadow

Förvaltningsrätten har avgjort ”passupphandlingsmålet”

[2017-10-18] Förvaltningsrätten i Stockholm

Förvaltningsrätten i Stockholm har idag avslagit Safran Identity & Securitys ansökan om överprövning av Polismyndighetens upphandling av persondokument och passystem. Förvaltningsrättens prövning i målet är begränsad till en kontroll av om Polismyndigheten, utifrån de omständigheter som Safran Identity & Security anfört, följt de grundläggande principerna och övriga bestämmelser i upphandlingslagstiftningen.

Sveriges Domstolar

HOVRÄTTEN DÖMER TILL FÖRMÅN FÖR SAABS KONKURSBO I ÅTERVINNINGSTVIST

[2017-10-18] Göta hovrätt

Saabs konkursbo har tvistat med en av Saabs underleverantörer om återkrav (återvinning) av betalningar som Saab gjorde till underleverantören strax före konkursen. Konkursboets krav var på cirka 90 miljoner kronor. Tingsrätten dömde ut drygt halva det beloppet medan hovrätten har bedömt att konkursboet är berättigat till hela beloppet. Skillnaden beror främst på att hovrätten har ansett att Saab var på obestånd något tidigare än vad tingsrätten kom fram till. I övriga frågor har tingsrätten och hovrätten gjort likartade bedömningar.

International Automotive Components Group Sweden AB (IAC) var underleverantör till Saab och levererade i stor omfattning bildelar till fabriken i Trollhättan.

Sveriges Domstolar

Beslut om köpstopp av premiepensionsfond kan inte överklagas till förvaltningsdomstol

[2017-10-17] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Beslut om köpstopp av en fond i premiepensionssystemet kan inte överklagas till förvaltningsdomstol, konstaterar Kammarrätten i Stockholm i en dom i dag. Skälet är att beslutet är en konsekvens av det samarbetsavtal som finns mellan Pensionsmyndigheten och fondbolaget.

Advisor Fondförvaltning AB:s fond Advisor Världen köpstoppades av Pensionsmyndigheten under tiden myndigheten gjorde en utredning. Advisor överklagade detta till förvaltningsrätten som fann att det inte var ett beslut som går att överklaga till förvaltningsdomstol. Detta överklagades till kammarrätten som konstaterar detsamma.

- Kammarrätten konstaterar att Pensionsmyndigheten, när den beslutade om köpstopp av Advisors fonder, inte hade att tillämpa några särskilda föreskrifter om förutsättningarna för detta.

Sveriges Domstolar

Två personer med anknytning till Allra Pension AB häktade misstänkta för trolöshet mot huvudman, grovt brott

[2017-10-13] Stockholms tingsrätt

Tingsrätten har idag häktat två personer med anknytning till Allra Pension AB misstänkta för trolöshet mot huvudman, grovt brott, och grovt boföringsbrott respektive trolöshet mot huvudman, grovt brott.

Åklagaren ska i båda fallen väcka åtal senast den 27 oktober 2017. Om den utredningstiden är otillräcklig får åklagaren begära att tiden förlängs. Tingsrätten prövar i så fall om en förlängning ska medges.

Tingsrätten har även, i båda fallen, beslutat om kvarstad på ett belopp om 242 395 985 kr för att säkra ett eventuellt skadestånd eller förverkande.

Beslutet kan överklagas till Svea hovrätt.

Sveriges Domstolar

Fler nyheter

Går det bakåt för kalifatet - eller ?

19-10-2017- 07:16

Det senaste halvåret har varit fyllt av militära bakslag för Kalifatet i Syrien och Irak. Assadregimen befriar stad efter stad i Syrien, medan kurderna och iranska

Jihad i Malmö

Arkitekturupproret är en tredje väg

19-10-2017- 06:05

YIMBY står för ”Yes, in My Backyard” vilket, enligt deras egen beskrivning, innebär ”en i grunden positiv syn på förtätning i närområdet”.

Svenssons blogg

Märkligt om EDF och Greenpeace i ETC Göteborg

19-10-2017- 01:09

Thomas Sterner är ledarskribent i ETC Göteborg, ekonom och miljöaktivist. Han är idag aktiv i bl.a. Environmental Defense Fund (EDF), en stor miljöorganisation som främst finansieras av det US-amerikanska storkapitalet.

Svenssons blogg

Vill Amanj Aziz också stena homosexuella?

18-10-2017- 23:08

​Amanj Aziz kommer att delta i en teaterpjäs som America Vera-Zavala sätter upp på Dramaten. Detta är högst olämpligt. Aziz är svensk grundare av en dawahrörelse vars internationella toppnamn är mot demokrati och vill stena homosexuella.

Torbjörn Jerlerup

2450: Tillbaka från Stockholm

18-10-2017- 22:53

2450: Tillbaka från Stockholm

Medan dagens intresse har inriktats på att intensivt försjunka i den sexistiska jargongens omfattande spridning har jag ägnat mig åt konsten i Stockholm.

Lars Vilks