mega shadow

Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd i ett mål om reklamationsskyldighet vid anspråk på ersättning på grund av försenat flyg

[2017-09-07] Högsta domstolen

Högsta domstolen har beslutat att pröva frågan om en passagerare som har anspråk på ersättning enligt EU:s flygpassagerarförordning på grund av försening är skyldig att reklamera till flygbolaget och i sådant fall inom vilken tid.

Ett reguljärflyg från Göteborg till Antalaya blev försenat. Fyra av passagerarna begärde två år och tre månader senare ersättning från flygbolaget med anledning av förseningen och åberopade EU-förordningen om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar. Flygbolaget invände att passagerarna inte hade rätt till ersättning eftersom de inte hade reklamerat i tid. Högsta domstolen ska nu pröva passagerarnas krav på ersättning.

Sveriges Domstolar

Fler nyheter

Hur säker är airport security ?

20-11-2017- 08:31

Vi har alla köat hos dem. Själv har jag mest erfarenhet av den s k säkerhetstjänsten på Kastrup.

Jihad i Malmö

Hur säkert är airport security ?

20-11-2017- 06:27

Vi har alla köat hos dem. Själv har jag mest erfarenhet av den s k säkerhetstjänsten på Kastrup.

Jihad i Malmö

2469: Teatralt

19-11-2017- 23:10

2469: Teatralt

Föreläsningsteatern Muslim ban har haft sin emotsedda premiär.

Lars Vilks

Internationella Mansdagen den 19 November – Konsten att hålla två tankar i huvudet samtidigt

19-11-2017- 16:32

Vi börjar med lite fakta från Temadagar.se Den Internationella mansdagen uppfanns 1999 och började firas 2009. Den instiftades av Jerome Teelucksingh och dess syfte skall bland annat vara att uppmärksamma pojkars och mäns hälsa, deras bidrag till samhället samt öka jämställdheten mellan könen.

Genusdebatten

En homosexuells längtan efter en imam och en moske

19-11-2017- 01:55

Varför reagerar en straight person som jag så mycket på religiösa som anser att det är förenligt med deras religion att vilja döda homosexuella? Varför ogillar jag de som stöder dem.

Torbjörn Jerlerup